Komitéen

Fra familien Klara - Marianne datter av Margaret (Dokken)

Fra familien Roald - Lise datter av Bodil

Fra familien Roald - Mette datter av Heid

Fra familien Roald - Kristin datter av Ann Mari

Fra familien Arvid - Mads sønn av Knut

Fra familien Åse - Åsmund sønn av Åse

Fra familien Kåre - Tore sønn av Kåre